:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

RevMan ve R ile Uygulamalı Meta Analizi

Sağlık uygulamaları, düşünceye dayalı karardan, kanıta dayalı karar almaya değişim yolunda ilerlemektedir. Sağlık hizmeti sunanın bilgi, deneyim ve önceliklerine dayalı olmak yerine, objektif ve kanıta dayalı bilimsel bilgilere dayalı olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Son 50 yıldan bu yana bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Bu durum araştırmacıların konuları ile ilgili tüm çalışmaları takip etmelerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız çalışmaların sıklıkla birbirinden farklı sonuçlar vermesi araştırmacıların verecekleri kararlar konusunda tereddüt yaşamalarına sebep olmaktadır. Sağlık alanındaki kaynakların fazlalığı ve araştırmacıların zamanının kısıtlılığı düşünüldüğünde derlemelerin karar vermede ne kadar önemli bir role sahip olduğu anlaşılır. İyi bir derleme, ilgilenilen araştırma sorusu için var olan tüm kanıtların bir arada bulunacağı eşsiz bir kaynaktır.

Belirgin bir araştırma sorusuna odaklanarak, benzer ancak birbirinden bağımsız çalışmaları belirlemek, seçmek, değerlendirmek ve özetlemek için açık, önceden planlanmış bilimsel yöntemler kullanılması gerekliliği; Sistematik derleme ve Meta analizi çalışmalarını önemli kılmaktadır.

Kurs İçeriği:

Hedef Katılımcılar:

Biyoistatistik alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencileri

Biyoistatistik Uzmanları

Tıp Hekimleri

Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenler

Eğitmenler:

Prof. Dr. Erdem KARABULUT, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Can ATEŞ, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Kurs Süresi: 3,5 saat

Not: Katılımcıların kurs sırasında kullanacakları bilgisayarlarında en düşük Office programları, RevMan ve R programlarının yüklü olması gerekmektedir. Ayrıca, R yazılımında meta paketinin kurulması gerekmektedir.
Programların indirilebileceği bağlantılar:

https://training.cochrane.org/online-learning/core-software/revman/revman-5-download

https://cran.r-project.org/