:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Çok Değerli Akademisyenler, Kıymetli Meslektaşlarım,

Biyoistatistik Derneği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak 29-31 Ekim 2023 tarihlerinde cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda, termalin başkenti Afyonkarahisar’da düzenleyeceğimiz 24. Ulusal ve 7. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum.

Biyoistatistik Ana Bilim Dalı’nın birer üyesi olarak üstlenmiş olduğumuz misyon ve vizyon da göz önünde bulundurulduğunda mesleki gelişim açısından bu önemli etkinlikte siz değerli meslektaşlarımı fikirlerinizi, deneyimlerinizi ve tarafınızdan gerçekleştirilen araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçlarınızı paylaşmak üzere bir araya getirerek ev sahipliğini üstlendiğim kongremizde aramızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.

Her geçen yıl hem nitelik hem de nicelik olarak artan sayımıza yakışır, bilimsel açıdan zengin ve güncel bilgilerin yer aldığı çalışmaların paylaşıldığı başarılı bir kongre geçirebilmek için yüksek lisans, doktora öğrencileriniz dâhil asistanından ana bilim dalı başkanına her birinizden ayrı ayrı kongremize desteklerinizi istiyor ve bekliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İsmet DOĞAN
Kongre Başkanı