:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Uygulamalı Biyoistatistik Kursu

24. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Kapsamında Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

(28 Ekim 2023- Cumartesi)

Düzenleyen:

Biyoistatistik Derneği

Eğitimciler:

Prof.Dr. Seval KUL-Gaziantep Üniversitesi Biyoistatistik AD

Doç.Dr.İlkay DOĞAN-Gaziantep Üniversitesi Biyoistatistik AD

Hedef Grup: Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri

Yer:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Katılım Ücreti: 1500 TL

Minimum Katılımcı sayısı: 10

Kurs Programı

08:45- 09.15  Kurs Programının Tanıtımı-Mini test

Oturum 1:

09.15-10.00 Tıpta çalışma planlama

Ara

Oturum 2:

10.15-11.15  Verilerin paket programa girilmesi ve kontrolü

Oturum 3:

11.30-12.00  P değeri ve güven aralığı

Öğle Yemeği

Oturum 4:

13.00-14.00Çapraz tablo istatistikleri: Ki-kare testi, OR ve RR katsayıları ve  paket program uygulaması

Ara

Oturum 5:

14:15-15:15 Normal dağılım kontrolü, Korelasyon analizi ve paket program uygulaması

Ara

Oturum 6:

15:30-17:00 Bağımsız 2 grup karşılaştırmaları: Student t test ve Mann whitney u testleri ve paket program uygulaması