:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Doç. Dr. Can ATEŞ

2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamlamış ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında ikinci Yüksek Lisansını ve ardından Doktorasını sırasıyla 2010 ve 2017 yıllarında tamamlayarak doktor unvanı almıştır. 2018 yılında Yardımcı Doçent, 2020 yılında ise Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. 2017-2020 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde zorunlu hizmetini gerçekleştiren Dr. Can ATEŞ, 2020 yılından itibaren Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı başkanlığını sürdürmektedir.