:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Prof. Dr. Erdem KARABULUT

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini 1998 ve Doktora eğitimini 2003 yıllarında tamamlamıştır. TUBİTAK 2219 doktora sonrası araştırma bursu ile Ocak-Mayıs 2009 tarihleri arasında State University of Newyork at Albany, Biyoistatistik bölümünde araştırmacı olarak bulunmuştur. 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent ve 2017 yılında Profesör ünvanı almıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Biyoinformatik Anabilim Dalı başkanlığı, Tıp Fakültesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. 2018 tarihinden itibaren Biyoistatistik Derneği Başkanlığını yürütmektedir.