:

23. Ulusal ve 6. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

26-29 Ekim 2022, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Yerleşkesi

Program

26.10.2022 Çarşamba

09.00-17.00

Kongre Kayıt

Salon

Prof. Dr. Lütfi Tat Konferans Salonu (Mavi Salon)

 

Pembe Salon

09.30-13.00

RevMan ve R ile Uygulamalı Meta Analizi

Prof. Dr. Erdem KARABULUT,

Doç. Dr. Can ATEŞ

JAMOVİ ve JASP ile Veri Analitiği

Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN,

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

13.00-14.00

Öğle Yemeği Arası

14.00-17.30

 

R ve SPSS uygulamaları ile Propensity Skor Eşleştirme Analizi

Doç. Dr. Emre DEMİR

 

Yüksek Boyutlu Verilerin R Programında Analizi

Prof. Dr. Seval KUL

 

27.10.2022 Perşembe

09.00-17.00

Kongre Kayıt

09.30-10.45

Açılış Programı (Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu)

10.45-11.00

Çay/Kahve Arası

11.00-12.00

Bayesçi Yöntemlerin Klinik Denemelerdeki Uygulamaları (Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu)

Konuşmacı: Prof. Dr. Mithat Gönen, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

12.00-13.30

Öğle Yemeği Arası

Salon

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

 

Sarı Salon

 

Pembe Salon

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Seval KUL

Prof. Dr. Ayşe Canan YAZICI GÜVERCİN

Doç. Dr. Didem DERİCİ YILDIRIM

 

Prof. Dr. Kevser Setenay ÖNER

Prof. Dr. Pınar ÖZDEMİR

Doç. Dr. İlkay DOĞAN

 

Prof. Dr. G. Nural BEKİROĞLU

Prof. Dr. Duru KARASOY

Doç. Dr. S. Kenan KÖSE

13.30-13.45

Genom-boyu İlişki Çalışmalarında Poligenik Risk Skorunun Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi

Ragıp Onur ÖZTORNACI, Erdal COŞGUN, Bahar TAŞDELEN, Cemil ÇOLAK

 

Türkiye Covid-19 Verileri için Parçalı Fonksiyona Dayalı Büyüme Modelleri

Leyla BAKACAK KARABENLİ, Serpil AKTAŞ ALTUNAY

 

Periton Diyaliz Hastalarında Sağkalım ve Uzunlamasına Verilerin Birlikte Modellemesi: Kişiye Özgü Dinamik Risk Kestirimleri

Merve Başol GÖKSÜLÜK, Dinçer GÖKSÜLÜK, Ergun KARAAĞAOĞLU

13.45-14.00

Recurrent Neural Network for Compex Survival Problems

Pius MARTHIN

 

Psikiyatrik Hastalıklarda, Psikopatoloji ve Çevresel Etken İlişkisinin Özyinelemesiz Model ile Değerlendirilmesi

Selen Begüm UZUN, Derya GÖKMEN, Meram Can SAKA

 

Boylamsal ve Yaşam Verilerinin Parametrik Bileşik Modellemesinde Parametre Tahmin Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Elif YILDIRIM, Duru KARASOY

14.00-14.15

RNA-Dizileme Verilerinde Sağkalım Algoritmalarının Kapsamlı Bir Karşılaştırması

Ahu CEPHE, Ahmet SEZGİN, Necla KOÇHAN, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Vahap ELDEM, Erdem KARABULUT,  Gökmen ZARARSIZ

 

The Interaction Term and Its Graphical Interpretation In Regression Models

Handan ANKARALI, Özge PASİN, Senem GÖNENÇ

 

Sağkalım Analizi için Veri Simülasyonu

İrem KAR, Erdal COŞGUN, Atilla Halil ELHAN

14.15-14.30

Biocrates Mxp® Quant 500 Kiti Kullanılarak Elde Edilen Metabolomik Verilerinin Laboratuvarlar Arası Karşılaştırması

Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Alexander CECIL, Jutta LINTELMANN, Gernot POSCHET,  Jennifer KIRWAN, Sven SCHUCHARDT,  Xue L. GUAN, Daisuke SAIGUSA, David WISHART, Jiamin ZHENG, Rupasri MANDAL, Lisa ST. JOHN-WILLIAMS, Kendra ADAMS, J. Will THOMPSON, Michael P. SNYDER, Kevin CONTREPOIS, S Songjie CHEN, Nadia ASHRAFI, Sumeyya AKYOL,  Ali YILMAZ, Stewart GRAHAM, Thomas M. O’CONNELL, Karel KALECKÝ, T. Hai PHAM, Therese KOAL, Teodoro BOTTIGLIERI, Jerzy ADAMSKI, Gabi KASTENMÜLLER

 

Kantil Regresyon Yöntemi İle Oluşturulan Pediatrik Büyüme Eğrilerinin Model Uyumunun Worm Grafiği İle Değerlendirilmesi

Eda ÇAKMAK, Ergun KARAAĞAOĞLU, Serhat KILIÇ, Pınar ÖZDEMİR

 

Sağkalım Analizinde Kopula Entropi Tabanlı Değişken Seçimi

Aslıhan ALHAN

14.30-14.45

RNA-Dizi Verilerinde İntron Tutulumunun Belirlenmesinde Kulllanılan Biyoinformatik Algoritmaların Değerlendirilmesi

Esma Gamze AKSEL, Vahap ELDEM, Gökmen ZARARSIZ

 

Küçük Küme ve Periyotlu Boylamsal Çalışmalarda Değişken ve Model Seçimi

Merve TURKEGÜN, Bahar TAŞDELEN, Saim YOLOĞLU

 

Kadaverik Böbrek Naklinde Yaşam Süresini Belirleyen Nakil Sırasında ve Sonrasındaki Önemli Değişkenler

Pembe KESKİNOĞLU, Kemal OLÇA, Duygu KARAKAYA, Ebru ÖZTÜRK, Mehmet ORMAN, Timur KÖSE, Erdem KARABULUT, Ahmet DİRİCAN

14.45-15.00

Çay/Kahve Arası

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Canan BAYDEMİR

Prof. Dr. Gökmen ZARARSIZ

Doç. Dr. Pınar GÜNEL

 

 

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Prof. Dr. Hafize SEZER

Doç. Dr. Harika Gözde GÖZÜKARA BAĞ

 

Prof. Dr. Ertuğrul ÇOLAK

Prof. Dr. Fezan MUTLU

Doç. Dr. Emre DEMİR

 

15.00-15.15

Machine Learning Sensors for Diagnosis of COVID-19 Disease Using Routine Blood Values for Internet of Things Application

Mehmet Tahir HUYUT, Andrei VELICHKO, Belyaev MAKSIM

 

 

Efor Kullanımlı ve Üç Parametreli Lojistik Madde Yanıt Teorisi Modellerinin Bilgisayar Uyarlamalı Test Performanslarının Karşılaştırılması

Yusuf Kemal ARSLAN, Afra ALKAN, Atilla Halil ELHAN

 

Referans Aralığı Belirlemede Kullanılan Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Yöntemlerin Karşılaştırılması

Esra Kutsal MERGEN, Sevilay KARAHAN

15.15-15.30

Makine Öğrenmesinde Sınıf Dengesizliği Sorunu için Bazı Veri Ön İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Uygulama

Hülya ÖZEN, Doğukan ÖZEN

 

Ölçme Araçlarının Boyutluluk Yapısının Belirlenmesinde Yapısal Eşitlik Modellemesine Dayalı Yöntemler

Serhat HAYME, Derya GÖKMEN, Şehim KUTLAY, Ayşe Adile KÜÇÜKDEVECİ

 

Mamografi Görüntülerinde Farklı Ön İşleme Kombinasyonlarının Sınıflandırma Performansları Üzerine Etkisi

Hanife AVCI, Jale KARAKAYA

15.30-15.45

Makine Öğrenme Yöntemlerinin Başarılarını Değerlendirirken Hangi Performans Ölçütleri Kullanılmalıdır.

Yaşar SERTDEMİR, İlker ÜNAL, Hülya BİNOKAY

 

Doğrusal Olmayan Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımlarının İncelenmesi ve Bir Uygulama

Nur Efşan TIĞLI, Şengül CANGÜR

 

Obuchowski Parametrik olmayan ROC Eğrisi Analizi ve Küme Bootstrap Yaklaşımları ile İlişkili Verilerin Değerlendirilmesi: Multipl Skleroz Hastalarında Optik Nöropati Teşhisi Üzerine Bir Uygulama

Büşra EMİR,  Fatma Ezgi CAN, Mustafa Agah TEKİNDAL, Ferhan ELMALI,  Ertuğrul ÇOLAK

15.45-16.00

Veri Madenciliğinde Hibrit Model Yaklaşımı

Batuhan BAKIRARAR, Atilla Halil ELHAN

 

 

Biyoistatistik Dersine Yönelik İstatistik Öz Yeterlilik İnanç Ölçeği, İstatistik Kaygı Ölçeği ve İstatistik Tutum Ölçeği Arasındaki Aracılık İlişkisinin Araştırılması: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması (Path Analizi)

Kamber KAŞALİ, Senem GÖNENÇ

 

 

Sıralı Bir Yanıt Değişkenini Sınıflamada Sayısal Bir Ölçüm İçin Optimal Kesim Noktalarını Belirleme

İlker ÜNAL, Yaşar SERTDEMIR, H. Esin ÜNAL

16.00-16.15

Yayın Yanlılığını Önlemede P-Eğrisi Yöntemi

Arzu BAYGÜL EDEN, Alev BAKIR KAYI

 

Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamalarının Raporlanması: Bir Kontrol Listesi

Zeliha AYDIN KASAP, Burçin KURT, Kemal TURHAN

 

The Effectiveness of Blood Routine Parameters and Some Biomarkers as a Potential Diagnostic Tool in the Diagnosis and Prognosis of COVID-19 Disease

Mehmet Tahir HUYUT, Sıddık KESKİN

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2022 Cuma

Salon

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan  Konferans Salonu

 

Sarı Salon

 

Pembe Salon

Oturum Başkanları

 

 

Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN

Prof. Dr. Şengül CANGÜR

Doç. Dr. Özlem KAYMAZ

 

Prof.Dr. Gülşah SEYDAOĞLU

Prof. Dr. Sinan SARAÇLI

Doç. Dr. Mehmet KARADAĞ

09.00-09.05

 

 

Sobel ve Baron-Kenny Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması

Hülya BİNOKAY, Yaşar SERTDEMİR

 

Lökosit Antijen Molekülleri Toplum Doku Tipi Sıklığı

Kemal OLÇA, Ahmet KESKİNOĞLU, Duygu KARAKAYA, Ebru ÖZTÜRK, Pembe KESKİNOĞLU, Mehmet ORMAN, Timur KÖSE, Ahmet DİRİCAN, Erdem KARABULUT

09.05-09.10

 

 

Mamografi Görüntülerinde K-ortalamalar Kümeleme ve Canny Kenar Algılama Bölütleme Yöntemlerinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması

Jale KARAKAYA, Hanife AVCI

 

Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Trakya’da Tarımsal Üretim Bölgelerinde Ağır Metal Yoğunluğunun Gösterimi

Büşra AYDIN, Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU, İsmayıl Safa GURCAN

09.10-09.15

 

 

Log Multinomial Regresyon Modeline Hosmer-Lemeshow Uyum İyiliği Testinin Uyarlanması

Yasemin ÖZTÜRK, Erdem KARABULUT

 

Lojistik Regresyon Modeli ile Kardiyovasküler Kalp Hastalığı Sınıflandırılması ve Tahmini

Mehmet KIVRAK

09.15-09.20

 

 

Diyabetik Gözlerde Multifokal Elektroretinografide Halka Amplitüdünün ve Halka Amplitüdünü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ayşe Büşra GÜNAY ŞENER, Hidayet ŞENER

 

Önceden Eğitilmiş Evrişimsel Sinir Ağlarından Elde Edilen Öznitelikler ile Sperm Morfolojisinin Julia Tabanlı Web Uygulaması ile Sınıflandırılması

Hüseyin KUTLU, Emek GÜLDOĞAN, Cemil ÇOLAK

09.20-10.00

Çay/Kahve Arası 

10.00-12.00

Panel  (Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu)

Moderatörler: Prof. Dr. Z. Nazan ALPARSLAN, Prof. Dr. Yasemin YAVUZ

12.30-16.30

Gezi Programı

 

 

 

29.10.2022 Cumartesi

Salon

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan  Konferans Salonu

 

Sarı Salon

 

Pembe Salon

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Mehtap AKÇİL OK

Doç. Dr. Jale KARAKAYA KARABULUT

Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

 

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK

Prof. Dr. Nurhan DOĞAN

Doç. Dr. Cengiz BAL

 

 

Prof. Dr. Ismayıl Safa GÜRCAN

Prof. Dr. S. Yavuz SANİSOĞLU

Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR

09.30-9.45

Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performanslarının Farklı Koşullar Altında Karşılaştırılması: Bir Monte Carlo Benzetim Çalışması

Müge COŞKUN, Osman DAĞ

 

dtComb: İki Sürekli Tanı Testinin Birleştirilmesine Yönelik Geliştirilmiş Kapsamlı Bir R Paketi

Serra İlayda YERLİTAŞ, Serra Bersan GENGEÇ, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Gökmen ZARARSIZ

 

Çok Değişkenli Varyans Analizinde Kullanılan Test İstatistiklerinin Tip I Hata Oranları Bakımından Karşılaştırılması

Fatma Ezgi CAN, Büşra EMİR,  Ferhan ELMALI,  Can ATEŞ, Mustafa Agah TEKİNDAL

09.45-10.00

Boyut İndirgeme Uygulanan ve Uygulanmayan Verilerin Analizinde Makine Öğrenimi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Feyza İNCEOĞLU, Cemil ÇOLAK

 

Propensity Skora Dayalı Eşleştirme Analizi İçin Yeni Bir R Shiny Web Uygulaması

Emre DEMİR, Gülçin AYDOĞDU, Muhammed Ali YILMAZ, Yasemin YAVUZ

 

Kanıtsal Güç ve Literatür Bütünlüğünün p-Eğrisi ile İncelenmesi

Alev BAKIR KAYI, Arzu BAYGÜL EDEN

10.00-10.15

Yüksek Boyutlu Verilerde Eksik Veri Değer Atama Yöntemlerinin Tahmin Performanslarının Aşırı Öğrenme Makineleriyle İncelenmesi

Buğra VAROL, İmran ÖMÜRLÜ, Mevlüt TÜRE

 

R Shiny ile Zaman Serileri Analizi için İnteraktif Arayüz Tasarımı

Esra GÜLTÜRK, Abdulvahap PINAR, Ahmet Kadir ARSLAN, Pınar YILMAZ

 

Taguchi ve Faktöriyel Deney Tasarım Metotlarının Karşılaştırması: Lactobacillus spp. ERIC-PCR Optimizasyonu Örneği

Selen YILMAZ IŞIKHAN, Ceren ÖZKUL

10.15-10.30

Sınıflamada Kullanılan Veri Madenciliği Yöntemlerinin Performanslarının D Vitamini Veri Seti Üzerinde Karşılaştırılması

Özlem ARIK, İnci ARIKAN, Erdem KARABULUT

 

Twowaytests: İki Yönlü Bağımsız Grup Tasarımı İçin Bir R Paketi

Muhammed Ali YILMAZ, Osman DAĞ, Samaradasa WEERAHANDI, Malwane M.A. ANANDA

 

Eğilim Skoru Eşleştirmesinde Greedy ve Optimal Yöntemlerin Karşılaştırılması

Gülden HAKVERDİ, Timur KÖSE, Cemil ÇOLAK

10.30-10.45

Bulanık Kümeleme Yöntemi ile Biyoistatistik Dersi Alan Öğrencilerin Değerlendirilmesi

Senem GÖNENÇ, Kamber KAŞALİ, Özge PASİN

 

Kantil Regresyon Yaklaşımı için İnteraktif Bir Arayüz Tasarımı

Abdulvahap PINAR, Ahmet Kadir ARSLAN

 

KOAH Hastalarında Fonksiyonel Kapasite Üzerindeki Etkilerin İstatistiksel Yöntemlerle Analizi

Sinan SARAÇLI, Aydın BALCI, Berkalp TUNCA

10.45-11.00

Çay/Kahve Arası

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Ferhan ELMALI

Doç. Dr. İlker ÜNAL

Doç. Dr. Selen YILMAZ IŞIKHAN

 

Prof. Dr. Ünal ERKORKMAZ

Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ

Doç. Dr. M. Agah TEKİNDAL

 

Prof. Dr. Erdem KARABULUT

Doç. Dr. Selcen YÜKSEL

Doç. Dr. Can ATEŞ

11.00-11.15

Covid-19 Tanısında Konvolüsyonel Sinir Ağları Mimarilerinin Karşılaştırılması

Işıl ÜNALDI, Leman TOMAK

 

Performance Analysis of Simulated Data Sets by Machine Learning Algorithms

Senem KOC,  Leman TOMAK, Erdem KARABULUT

 

Holstein Irkı İneklerde Güç Doğum Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesinde FP Growth Algoritmasının Kullanımı

Elif ÇELİK GÜRBULAK, Murat ABAY, Aytaç AKÇAY, Funda İPEKTEN, Gökmen ZARARSIZ, Esma Gamze AKSEL

11.15-11.30

Görüntü İşleme Yöntemlerinin COVID-19 Pozitif Tespitinde Klasik Veri Madenciliği Yöntemleri ile Sınıflandırmaya Etkisi

Fatma Gül KURT, Jale KARAKAYA

 

Propensity Skora Dayalı Eşleştirme Analizinde Optimum Caliper Belirlenmesi İçin Bir Benzetim Çalışması

Gülçin AYDOĞDU, Muhammed Ali YILMAZ, Emre DEMİR, Yasemin YAVUZ

 

Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) İmplantasyonu Yapılan Hastalarda Yaşam Durumu Tahmin Modellemesi

Hatice AKTAŞ GÖKÇE, Amine BAYRAKLI,  Emre YAŞAR

11.30-11.45

Diagnosis and Prognosis of COVID-19 Disease Using Routine Blood Values and LogNNet Neural Network

Mehmet Tahir HUYUT, Andrei VELICHKO

 

Assessing and comparison of various biomarker scenarios for guiding treatment selection: Simulation results and recommendations

Hülya KOÇYİĞİT

 

Erken Evre Meme Kanseri Hastalarına ait Hazard Faktörlerinin Uygulanan Çeşitli Model Sonuçlarının Karşılaştırılması

Nural BEKİROĞLU, Ayşe ÜLGEN, Emrah Gökay ÖZGÜR, Sinan UZUN, Wentian LI

11.45-12.00

Önerilen Derin Öğrenme Mimarisi ile MR Görüntülerine Dayalı Alzheimer Hastalığının Sınıflandırılması

Mehmet KIVRAK, Cemil ÇOLAK

 

BKSY: Bilgi Keşfi Süreci Yazılımı

Ahmet Kadir ARSLAN, Cemil ÇOLAK

 

MEVARYA

Mutlu UMAROĞLU

12.00-12.15

Çay/Kahve Arası

12.15-13.00

Kapanış Konuşmaları (Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu)


SPONSORLARIMIZ