:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Kurs Bilgileri

1. Mediation Analysis-Aracı Değişken Analizi Kursu

Eğitimci: Doç. Dr. İlkay DOĞAN

Tarihi: 30.10.2023 / Saat : 15:00 – 18:30

Bağımsız bir değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini başka bir değişken aracılığı ile de aktarıp aktarmadığının belirlenmesinde kullanılan analiz yöntemidir. Son yıllarda kullanım alanı ve paket programlardaki yeri gittikçe artmaktadır.

Bu kursta;

incelenecektir.

Katılımcılar kurs sonunda ücretsiz yazılım olan R’da uygulama yapabilecek seviyeye ulaşacaktır.

2. R ve SAS uygulamalı Network Meta Analizi Kursu

Eğitimci: Öğr. Gör. Dr. Tanyeli KAZAZ

Tarihi: 30.10.2023 / Saat 15:00 – 18:30

İkiden fazla tanı veya tedavi yöntemini karşılaştırabilmesinden dolayı Newtork Meta Analizi son yıllarda popüler olan ve kanıt değeri diğer çalışma türlerine göre en yüksek olan analizdir. Network Meta Analizi bilimsel çalışmaları özetlemenin, bütünleştirmenin ve yorumlamanın önemli yollarından biridir.  

Bu kursta;

incelenecektir.

Katılımcılar kurs sonunda ücretsiz yazılım olan R ve SAS OnDemand for Academics’te uygulama yapabilecek seviyeye ulaşacaktır.

3.R Programlama Dilinde Paket Geliştirmek

Eğitmen: Dinçer GÖKSÜLÜK, Dr. Öğr. Üyesi

Tarihi: 30.10.2023 / Saat 15:00 – 18:30

Kurs Hakkında:

R programlama dili veri analizi ve iş analitiği çözümlerinde sıklıkla tercih edilen popüler bir programlama dilidir. Bu programlama dilinde yazılan fonksiyonlar ve kodlamaların bir R paketi olarak geliştirilmesi hem kendinizin hem de bu alanda çalışan veri analistlerinin (istatistikçiler, veri bilimciler, R kullanıcıları, vb.) benzer iş akışlarını hızlı ve etkin bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyacaktır.

Bu kurs kapsamında bir R paketi oluşturmanın temel yönleri ele alınacak, R paketlerinin genel mimarisi (DESCRIPTION, NAMESPACE dosyaları, vb.), fonksiyon yardım dosyalarının hazırlanması, fonksiyonların ve kodların test edilmesi, geliştirilen paketin GitHub ağından paylaşılması ve yeni versiyonlarının yönetilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır. Ayrıca, geliştirilen R paketinin ‘the Comprehensive R Archive Network (CRAN)’ ağına gönderilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar teorik olarak ele alınacaktır.

Bu kurs sonunda katılımcıların R paketlerinin geliştirilmesi, bir R paketinin temel yapısı ve paketlerin bakım/geliştirme süreçlerinin yönetimi konularında temel düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Süre: Kurs süresi 3 saattir.

Kurs Programı:

Konu 1: R Paketi Yapısı, BUILD & CHECK işlemleri

Konu 2: Paket Dokümantasyonu

Konu 3: ‘testthat’ paketi ile fonksiyon birim testleri

Konu 4: R paketi yönetimi ve paketin dağıtımı

Konu 5: R paketinin CRAN ağına gönderilmesi

Konu 6: Genel Değerlendirme, Soru & Cevaplar