Kurslar, 

 28 Ekim 2021, Saat 13:30-16:30 aralığında 2 ayrı kurs olarak düzenlenecektir. ( Kurslara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. )

Kurs kayıt ücretleri aşağıda verilmektedir. Sadece Kursa katılmak isteyen katılımcılar “Dış Katılımcı” olarak Kurs kaydı yaptırabilirler.

KAYIT TİPİ  KAYIT ÜCRETİ
Öğrenci 100 TL
Araştırma Görevlisi  /  Öğretim Görevlisi 150 TL
Öğretim Üyesi 200 TL
Dış katılımcı 300 TL

Kurs kayıt ücretlerine KDV dahildir.

1.AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemeleri / Doç. Dr. İlkay DOĞAN Gaziantep Üniversitesi Biyoistatistik AD

 KURSUN AMACI ve ÖNEMİ

Bu kursun sonucunda, birçok bilim dalı tarafından kullanılan YEM yönteminin temellerini oluşturan Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yöntemlerine ilişkin bilgiler vermek, YEM yöntemine ilişkin tanımları öğretmek, YEM yönteminde sıklıkla tercih edilen AMOS programının tanıtılması ve bu program yardımıyla oluşturulacak olan modellerin analizleri, sonuçların yorumlanması ve raporlamasını öğretmek hedeflenmektedir. 

 Yapısal eşitlik modellemesi (YEM), değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin eş zamanlı olarak modellenmesinde sıklıkla kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. YEM’in amacı, bir veya daha fazla gözlenen değişkenle ölçülen gizli (latent, gözlenemeyen) yapılar arasında eş zamanlı olarak birbiriyle ilgili bağımlı ilişkiler sistemini açıklamaktır. Özellikle sağlık bilimlerinde (tıp, hemşirelik, psikiyatri), ekonomi, sosyal, davranış bilimlerinde (sosyoloji, psikoloji, eğitim, yönetim, pazarlama vb.) ve spor bilimlerinde değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde ve teorik modellerin test edilmesinde kullanılmaktadır.

Kursun sonunda katılımcıların;  

  • YEM yöntemine ilişkin temel tanımları
  • YEM yöntemine ilişkin model tahmin yöntemlerini ve kullanımını
  • YEM yöntemine ilişkin model uyum ölçütlerini ve kullanımını
  • AMOS programı yardımıyla oluşturulacak teorik modelin test edilmesini
  • AMOS programı çıktılarını yorumlamasını ve sonuçların raporlamasını

vb. aşamaları uygulayabilir nitelikte olması beklenmektedir.

 

 

 

 NOT: Katılımcıların kurs sırasında kullanacakları bilgisayarlarında en düşük IBM SPSS.21 ve AMOS programlarının yüklü olması gerekmektedir.

 

 2.SAS programı ile veri analizi / Dr. Öğr. Üyesi Tolga KASKATI Lokman Hekim Üniversitesi Biyoistatistik AD

 

Sağlık Bilimlerinde SAS Enterprise Guide Kullanımı 

 • SAS EG Programı genel tanıtımı
 • Verinin düzenlenmesi ve veriyi içe aktarma,
 • SAS veri setlerini, Excel dosyalarını, ham veri dosyalarını okuma
 • SAS Kütüphanesi oluşturma
 • Sorgu ve filtreler yaratma
 • Görevler (Tasks)
 • SAS programlarını çalıştırma
 • SAS veri setlerini birleştirme
 • SAS Promptlarının oluşturulması
 • Tek Değişkenli ve Çok Değişkenleri Analizler
 • SAS Raporlama