:

23. Ulusal ve 6. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

26-29 Ekim 2022, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Yerleşkesi

Yüksek Boyutlu Verilerin R Programında Analizi

Eğitimci: Prof. Dr. Seval KUL, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Kullanılacak programlar: Rstudio,  R markdown

Kurs için gerekli bilgi düzeyi: Katılımcının daha önce en azından temel istatistiksel analizler için R programını kullanmış olması gereklidir.

Eğitimin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

İstatistiksel öğrenmeye genel bakış; yüksek boyutlu veriler nelerdir ve bu veriler biyoloji bilimlerinde nasıl görünür ve yüksek boyutlu verileri analiz ederken karşılaşılan zorluklar nelerdir?

Yöntemler

Kursun temel eğitim kaynağı

Gareth, James, Witten Daniela, Hastie Trevor, and Tibshirani Robert. An introduction to statistical learning: with applications in R. Spinger, 2013.

Kitap ücretsiz şekilde  https://www.statlearning.com/ sayfasından indirilebilmektedir.

Not: Katılımcılar eğitim sırasında kendi dizüstü bilgisayarını kullanacaklardır. Bilgisayarla katılım zorunludur.


SPONSORLARIMIZ