“22. Ulusal ve 5. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi” başarıyla sona ermiştir.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kongre Düzenleme Kurulu