:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Doç. Dr. Emre DEMİR

Adı Soyadı: Doç. Dr. Emre DEMİR, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doktora: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyoistatistik (Dr.)

İdari Görevler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB), (2016-Devam)