22. Ulusal ve 5. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi
22th National and 5th. International Biostatistics Congress
Ekim / October 28 – 30, 2021- Çevrimiçi Kongre
Kongre Programı / Congress Program

22. Ulusal ve 5. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi
22th National and 5th. International Biostatistics Congress
Ekim / October 28 – 30, 2021- Çevrimiçi Kongre
Kongre Programı / Congress Program

1. Gün / Day 1 (28 Ekim/October): Salon I

1. Gün / Day 1 (28 Ekim/October): Salon II

 

13:30

17:00

Kurs 1. AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemeleri Doç. Dr. İlkay DOĞAN Gaziantep Üniversitesi Biyoistatistik AD

 

13:30

17:00

Kurs 2. SAS programı ile veri analizi Dr. Öğr. Üyesi Tolga KASKATI Lokman Hekim Üniversitesi Biyoistatistik AD

2. Gün / Day 2 (29 Ekim/October): Salon I

2. Gün / Day 2 (29 Ekim/October): Salon II

 

Saat/Hour

Sunum Başlığı/Presentation Title

 

Saat/Hour

Sunum Başlığı/Presentation Title

 

09:00

09:30

 Açılış Konuşması / Opening Speeche, Prof. Dr. Erdem Karabulut, Kongre Başkanı

 

09:00

09:30

 

Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Dr. Seval Kul, Doç. Dr. Derya Gökmen, Doç. Dr. Cengiz BAL

Oturum Başkanları/Chairs: -Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN, Doç. Dr. İlker Ünal,  Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

Oturum1 / Session 1
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

09:30

09:45

İndirgenmiş (Reduced) Rank Regresyon, Kısmi En Küçük Kareler ve Temel Bileşenler Faktör Analizi Yöntemlerinin Diyet Örüntüsünü Oluşturmada İstatistiksel Performanslarının Karşılaştırılması
Mehtap AKÇİL OK

Oturum1 / Session 1
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

09:30

09:45

Sağkalım Analizinde Derin Öğrenme İrem KAR, Erdal COŞGUN, Atilla Halil ELHAN

09:45

10:00

Sağlık Alanına İlişkin Boylamsal Verilerin Analizinde Kullanılan Üç Yöntemin Karşılaştırılması: ANOVA, GEE, QLS  Erdoğan ASAR, Erdem KARABULUT

09:45

10:00

Kalp Yetmezliği Hastalarında Sağkalım Tahmini İçin Makine Öğrenmesi Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması Ve Sağkalım İle İlişkili En Önemli Faktörlerin Belirlenmesi Rüstem YILMAZ, Fatma Hilal YAĞIN

10:00

10:15

Çok Kategorili Hastalık Durumlarında Tanısal Modele Yeni Bir Belirteç Eklenmesinin Tanı Performansındaki Değişime Etkisinin İncelenmesi  Hande ŞENOL, Ergun KARAAĞAOĞLU

10:00

10:15

Denetimli Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Gebelerde Anemi ve Anemi ile İlişkili Faktörlerin Tespiti Rüveyda YILDIRIM, Mehmet Onur KAYA, Burkay YAKAR, Bilal ALATAŞ

10:15

10:30

Yapısal Eşitlik Modeli ile Uzunlamasına Veri Analizi: Örtük Büyüme Modelleri ve Gerçek Veri Seti Üzerinde Bir Uygulama Funda Seher ÖZALP ATEŞ, Derya GÖKMEN, İpek GÖNÜLLÜ

10:15

10:30

Geleneksel Makine Öğrenmesi ve Karışık Etkili Makine Öğrenmesi Model Performanslarının Benzetim Çalışması ile Değerlendirilmesi Ebru TURGAL, Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

10:30

10:45

Kişilerin Yaşam Doyumları, Stres Düzeyleri,Beslenme Tutumları ve Uyku Sorunları Arasındaki İlişkilerin Analizi Muharrem Gürleyen GÖK, Prof.Dr. Erdem KARABULUT

10:30

10:45

Ordinal Veri Yapısında Bazı Sınıflandırma Yöntemlerinin Simülasyon Aracılığıyla Karşılaştırılması Ali Vasfi AĞLARCI, Cengiz BAL

10:45

11:00

Soru-Yanıt / QA

10:45

11:00

Soru-Yanıt / QA

Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Dr. Ersin ÖĞÜŞ, Doç. Dr. Erdal COŞGUN, Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ

Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Dr. Mehtap AKÇİL OK, Doç. Dr. Jale KARAKAYA, Doç. Dr. Can ATEŞ

Oturum 2 / Session 2
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

11:15

11:30

Predictive Performance of Expectation Maximization, K-Nearest Neighbor and Random Forest Imputation Methods for Propensity Score Matching in Missing Data Problem Buğra VAROL, İmran KURT ÖMÜRLÜ, Mevlüt TÜRE

Oturum 2 / Session 2
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

11:15

11:30

Gradyan Artırma ve Hafif Gradyan Artırma Algoritmaları ile Kırım Kongo Verisi Üzerine Uygulaman Osman DEMİR, Yunus Emre KUYUCU

11:30

11:45

Comparison of Different Machine Learning Methods in the Diagnosis of Chronik Renal Failure (CRF) Tolga DEMİREL, Leman TOMAK

11:30

11:45

RNA-Dizileme Verilerinin Kümelemesinde Özdüzenleyici HaritalarAlgoritmasına Dayalı Yeni Bir Yaklaşım Ahu CEPHE, Necla KOÇHAN, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Vahap ELDEM, Erdem KARABULUT, Gökmen ZARARSIZ

11:45

12:00

Survival Prediction with Supervised Principal Components Analysis, Penalized Cox Models and Extreme Learning Machine based Penalized Cox Models on Simulated High Dimensional Data Fulden CANTAŞ,  İmran KURT ÖMÜRLÜ, Mevlüt TÜRE

11:45

12:00

Akciğer, Prostat ve Meme Kanseri Mikrodizi Gen İfade Verilerinde Öznitelik Seçimi ve Sınıflama Özlem ARIK, Erdem KARABULUT

12:00

12:15

Identifying the Factors Affecting the Intensive Care Unit Admission of Covid-19 Patients by Using Multivariate Statistical Methods Neslihan GÖKMEN İNAN, Arzu BAYGÜL EDEN

12:00

12:15

Çoklu Omik Verilerinin Birleştirilmesinde Kullanılan Yaklaşımların Ve Sınıflandırma Yöntemlerinin Performansının Araştırılması Funda İPEKTEN, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Halef Okan DOĞAN, Vahap ELDEM, Gökmen ZARARSIZ

12:15

12:30

Semiparametric shared frailty models for right-censored data using an EM algorithm Aysun CETINYUREK YAVUZ, Philippe LAMBERT

12:15

12:30

Mikrodizi Verilerinde Kullanılan Medyan ve Cyclic Loess Normalleştirme Yöntemlerinin Derin Öğrenme Performanslarına Etkisinin Karşılaştırılması Asena Ayça ÖZDEMİR, Gülhan TEMEL, Saim YOLOĞLU

12:30

12:45

Soru-Yanıt / QA

12:30

12:45

Soru-Yanıt / QA

Oturum Başkanları/Chairs:Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU, Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR,Doç. Dr. Pınar GÜNEL KARADENİZ

Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Dr. C. Reha ALPAR, Doç. Dr. Gülhan TEMEL, Doç. Dr. İlkay DOĞAN

Oturum 3 / Session 3
(Kısa Sözlü Sunumlar/Short Oral Presentations)

14:00

14:05

A Nomogram Model to Predict Bone Metastasis in Patients with Breast Cancer Senem KOÇ, Halil İbrahim TANBOGA, Fuzuli TUGRUL

Oturum 3 / Session 3
(Kısa Sözlü Sunumlar/Short Oral Presentations)

14:00

14:05

Randomize klinik denemelerde hangi tedavi etkililiği ölçümü raporlanmalıdır: Klinik bir örnek İbrahim Halil TANBOĞA, Senem KOÇ

14:05

14:10

Investigation of the Effect of Hepatosteatosis on Severity Score Obtained by Repeated Measures in COVID-19 Patients Şirin ÇETİN, Özge PASİN, Ahmet Turan KAYA

14:05

14:10

İstatistik ve Olasılık Dergilerinde Açık Erişim ve Abonelik Erişimli Dergiler: 1999-2018 dönemi için karşılaştırmalı bir inceleme İlker ETİKAN

14:10

14:15

A Spatial Analysis of Air Quality and Food Consumption Surrogates in Relation to Prostate Cancer Deaths Selman AKTAŞ, Mehmet KOÇAK

14:10

14:15

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe Versiyonu Kısa Form Önerisi Mehmet Ali SUNGUR, Zerrin GAMSIZKAN, Demet Hanife SUNGUR

14:15

14:20

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Aday Ülke Türkiye’nin Sağlık Göstergeleri Bakımından Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Analiz Edilmesi Anıl TUZCU, Cengiz BAL

14:15

14:20

Nedensel Aracılık Analizi Nihan ÖZEL ERÇEL, Hilal ALTUNDAL, Gülhan TEMEL, Mualla YILMAZ, Cemil ÇOLAK

14:20

14:25

Gözlemsel Çalışmalarda Yapılan Meta-Analiz Çalışmalarının Raporlanması MOOSE Kontrol Listesinin Türkçe’ye Uyarlanması Arzu Baygül EDEN, Neslihan Gökmen İNAN

14:20

14:25

Popülasyon Genetiği Çalışmalarında Mantel Testi Üzerinde bir Uygulama Osman Tolga KASKATI, Mustafa Murat ARAT, Fatma KAYMAKAMTORUNLARI DENİZ, Emre KESKİN

14:25

14:30

Örneklemin Evrendeki Oranı ile Güven Aralığı Genişliğinin Uyumsuzluğu Mehmet Güven GÜNVER, Aydan MALÇOK, Uğurcan SAYILI, Mine SEZGİN, Hatice Sena ÖNER, Sevda ÖZEL YILDIZ, Başak GÜRTEKİN, Eray YURTSEVEN

14:25

14:30

Sentetik Kontrol Yöntemi Nedir Ve Neden Kullanılmalı? Özge PASİN, Handan ANKARALI

14:30

14:35

Kantil Regresyon Ve Doğrusal Regresyon Yönteminin Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması Didem ÜNAL, Gülhan TEMEL

14:30

14:35

Genel Özellikleri ile Hata Ağacı Analizi Sıddık KESKİN, Kübranur TUNÇAY

14:35

14:40

Pediatrik Büyüme Eğrileri İçin Box-Cox Cole Green (BCCG) Dağılımında Parametrelerin Etkili Serbestlik Derecesinin Belirlenmesi ve Düzleştirme Sonucunda Model Performanslarının Karşılaştırılması Eda ÇAKMAK, Ergun KARAAĞAOĞLU

14:35

15:00

Soru-Yanıt / QA

14:40

15:00

Soru-Yanıt / QA

 

 

 

 

Saat/Hour

Invited talk

 

Saat/Hour

no invited talk

Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Dr. Z. Nazan ALPARSLAN

 

Invited talk

15:30

16:30

Bioconductor on the Cloud Nitesh Turaga, 
Scientist II, Department of Data Science, at the Dana Farber Cancer Institute of Harvard Medical School&Bioconductor Core Team Member

 

15:30

16:30

 

3. Gün/Day 3 (30 Ekim/October):  Salon I

3. Gün/Day 3 (30 Ekim/October): Salon II

 

Saat/Hour

Sunum Başlığı/Presentation Title

 

Saat/Hour

Sunum Başlığı/Presentation Title

Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Dr. İlker ETİKAN, Doç. Dr. Adem DOĞANER

Oturum Başkanları/Chairs: Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, , Doç. Dr. Özlem KAYMAZ

Oturum 4 / Session 4
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

09:30

09:45

Sağkalım Tahmininde Kapula Tabanlı Gen Seçimi Aslıhan ALHAN

Oturum 4 / Session 4
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

09:30

09:45

Box-Cox Dönüşüm Parametresi Kestirimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Muhammed Ali YILMAZ, Osman DAĞ

09:45

10:00

Sağkalım Analizinde Zamana Bağlı Açıklayıcı Değişkenler için Birleşik Model Yöntemi Kullanımı Fatma KAYMAKAMTORUNLARI DENİZ, Osman Tolga KASKATI, Merve BAŞOL GÖKSÜLÜK

09:45

10:00

Meta Analizinde Yanlılığı Düzeltme Yaklaşımları Emre DİRİCAN

10:00

10:15

Hızlı Biyoistatistik Analizler için Veri Formatı: PARQUET Su ÖZGÜR

10:00

10:15

Sıralı Yanıt Değişkenleri için Stereotype Lojistik Regresyon ve Sıralı Lojistik Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması: Hipermetropi Verileri Üzerine Bir Uygulama Hülya ÖZEN

10:15

10:30

Yöntem Karşılaştırma Çalışmalarında En Uygun Regresyon ve Güven Aralığı Yönteminin Belirlenmesine Yönelik Kapsamlı Bir Benzetim Çalışması Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Gökmen ZARARSIZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Cengiz BAL, Halef Okan DOĞAN, Ahmet ÖZTÜRK, Gabi KASTENMÜLLER

10:15

10:30

Lojistik Regresyon Analizi ile Elde Edilen Beta Katsayısı, Odds Oranı ve Tamsayılı Skor Sisteminin Klinik Tahmin Modeli Geliştirilmesindeki Başarısının Karşılaştırılması Gülçin AYDOĞDU, Emre DEMİR, Yasemin YAVUZ

10:30

10:45

Soru-Yanıt / QA

10:30

10:45

Soru-Yanıt / QA

Oturum Başkanları/Chairs:Prof. Dr. Yasemin YAVUZ, Doç. Dr. Emre DEMİR

Oturum Başkanları/Chairs:Prof. Dr. Fezan MUTLU, Doç. Dr. Şirin ÇETİN

Oturum 5 / Session 5
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

11:00

11:15

Seyrek (Sparse) Lojistik Regresyon ve Çok boyutlu Genomik Veri Seti üzerine Bir Uygulama Özlem KAYMAZ, Khaled ALQAHTANİ , Henry WOOD, Arief GUSNANTO

Oturum 5 / Session 5
(Sözlü Sunumlar/Oral presantations)

11:00

11:15

Tip2 Diyabet Hastaları için Yapay Zeka Tabanlı Kişiselleştirilmiş bir Zeki Sistem Önerisi Osman Tolga KASKATI, Burcu TAŞKAN DEMİRKÖK, Onur YEŞİL, Şeref SAĞIROĞLU

11:15

11:30

Mikrobiyom Verilerinde Kullanılan İstatistiksel Analizler: Obezite İlişkili Mikrobiyom Sekans Verisi Üzerinde bir Uygulama Selen YILMAZ IŞIKHAN, Ceren ÖZKUL

11:15

11:30

A Composite Ranking of Risk Factors for COVID-19 Time-To-Event Data from a Turkish Cohort Ayşe ÜLGEN, Hatice DÖRTOK DEMİR, Şirin ÇETİN, Wentian LI.

11:30

11:45

Mamografi Görüntülerinde Ön İşlemede Kullanılan Filtreleme Yöntemleri için Belirlenen Farklı Parametre Değerlerinin Sınıflama Başarısına Etkisi Hanife AVCI, Jale KARAKAYA

11:30

11:45

Klinik Karar Vermede Sınıflandırma Algoritmalarının Destek olarak Kullanımı: Hipotiroidizm ilişkili Baş Ağrısı Üzerine Bir Uygulama Mehmet Ali SUNGUR, Demet Hanife SUNGUR, Derya ULUDÜZ, Rabia Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK, Esra HATİPOĞLU

11:45

12:00

Çevre Epidemiyolojisi Alanında Kullanılan Zaman Serisi Modellerinin Bibliyometrik ve Altmetrik Skorların Karşılaştırılması Mehmet Karadağ

11:45

12:00

Gen İfade Veri Setinde Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Sınıflama Performansına Etkilerinin Karşılaştırılması Fatma Hilal YAĞIN, Harika Gözde GÖZÜKARA BAĞ

12:00

12:15

Soru-Yanıt / QA

12:00

12:15

Soru-Yanıt / QA

Kapanış

12:30

13:00

Kapanış Konuşmaları / Closing Speeches

Kapanış

12:30

13:00