:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

JAMOVİ ve JASP ile Veri Analitiği

Ülkemizde dijital dönüşümün gittikçe artan bir gündem olması hasebiyle birçok üniversitede “Veri Analitiği” ile ilgili yüksek lisans eğitimleri verilmekte; teknolojik dönüşüme uyum sağlamaya çalışan birçok kurum ve kuruluşta da bu konuyla ilgili istihdam sağlanmaktadır.

Gerçekliğin imgeler yoluyla hayata tezahür ettiği, meta-verse kavramının gündemin temelini oluşturduğu bu günlerde, gündelik hayatımız ve geçmişimize dair kırıntılar dijitalleşmekte ve bu durum adeta devasa bir dijital deponun gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bilişim literatüründe “Büyük Veri” olarak adlandırılan bu dijital depolar, artık devletler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için hayati bir öneme kavuşmuştur.

Akademik çalışmalar sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere de dayandırılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, araştırmacıların akademik gelişimi için birçok veriyi daha kolay toplayabilmesini ve saklaya-bilmesini sağlamaktadır. Ancak, bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmak ve bu bulguları kararlar için girdi olarak kullanabilmek, istatistik bilimi hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. İstatistik belli varsayımlara dayanarak ortaya konan teorik modelin, verilerle test edilmesi ve bu test sonucu benimsenen model kullanılarak öngörülerde bulunulmasıdır. Kısaca, geçmişin verilerinden faydalanarak geleceğe ilişkin belirsizliği ve karar almada riski azaltma aracıdır. Veriyi anlamlı bilgiye çevirme sanatıdır. İstatistiki bilgiler önemli olmakla birlikte iyi anlaşılmadığında yanlış yorumlanmaya da açıktır.

Temel istatistik ve metodoloji çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan ücretli paket programı sorunsalına karşın, uzun bir süre ücretsiz olan R programlama dili karşımızda bir alternatif olarak durmaktadır. Bu ücretsiz dil son derece karmaşık komutları öğrenmek için ciddi bir zaman yatırımı içerir. R paketinin kolaylaştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bazı “üst” programlar günümüzde kullanılabilir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Jamovi ve JASP isimli bu üst programla ücretsiz ve nesne tabanlı bir kullanım sunmaktadır. Jamovi biraz daha fazla görsel araçlara sahiptir ve daha kolay ama ikisi de oldukça benzerdir. İkisi de R istatistik programlama dili üzerine yazılmış, aslında R paketlerini kullanan ama görselleştiren birer üst paket ve birbirini tamamlayan fonksiyonları mevcut kılan üst programladır.

Kurs İçeriği:

Jamovi ve JASP modüllerinin tanıtımı

JASP’de Ağ Analizi(Network Analizi) Nasıl Gerçekleştirilir

Kümeleme ve Kural Tabanli Algoritmaların JAMOVI ve JASP uygulamaları

Hedef Katılımcılar:

Biyoistatistik alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencileri

Biyoistatistik Uzmanları

Tıp Hekimleri

Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenler

Eğitmen:

Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Kurs Süresi: 3,5 saat

Not: Katılımcıların kurs sırasında kullanacakları bilgisayarlarında en düşük Office programları ve JAMOVI ve JASP programlarının yüklü olması gerekmektedir.

Programın indirilebileceği link;

https://jasp-stats.org/download/

https://www.jamovi.org/download.html