:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Bölümü’nden, 2007 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik AD.’da Yüksek Lisansını, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD’da Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD; 2015-2016 yıllarında İ.Ü. Medikal Park Hastanesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD.’da Yardımcı Doçent Doktor olarak; 2017-2020 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik AD’da Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. Ekim 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Ulaştırma Master Planında “Data Scientist” olarak çalışmıştır.  Mayıs 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında Konya Karatay Üniversitesi- KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında biyoistatistik danışmanlık yapmıştır. 2013-2021 yılları arasında farklı kurumlarda Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamaları Tıp Fakültesi Koordinatörü; Tıp Fakültesi Dönem V, Dönem III ve Dönem II Koordinatör Yardımcılığı; YÖS Koordinatörlüğü; EAEVE(Uluslararası Akreditasyon Komisyonu) üyeliği;  Bilimsel Araştırma Uygulamaları (BAU) birimi üyesi ve Bilişim Komisyonu başkanlığı yapmıştır. Mezuniyet Öncesi Veteriner Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (2019) komisyon üyeliği yapmıştır. 2020 Ağustos ayından itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD. öğretim üyesi, İSMER Merkez Müdür Yardımcılığı 03.06.2021 tarihinden itibaren İKÇU Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 22.04.2022 tarihinden itibaren İKÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü ve Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.