:

24. Ulusal ve 7. Uluslararası

Biyoistatistik Kongresi

29 - 31 Ekim 2023, Afyon Jura Hotels Termal

Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

Lisans eğitimini 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda 2007 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır.  Doktora araştırmasının bir bölümünü, 2009 senesinde 3 ay boyunca Hasselt University, Center for Statistics’te; 2009-2010 seneleri içerisinde 9 ay boyunca University of Illinois at Chicago, Division of Epidemiology and Biostatistics’te yürütmüştür. 2014 senesinde 1 ay boyunca ESPN/ ERA-EDTA Registry in the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam’da Prune Belly sendromu üzerinde yapılan bir araştırmanın analizlerini yürütmüştür. Çeşitli etik kurul ve sağlık bakanlığına bağlı komisyonlarda halen görev almaktadır. 2017 senesinde Doçent ünvanı almıştır. 2005-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı anabilim dalında 2013-2020 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak, 2020 yılından bu yana da Doçent Doktor olarak çalışmalarına devam etmektedir.